ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

คำแนะนำบทวิจารณ์และข้อความทั้งหมดที่ให้ไว้ใน inrisedevelopment.com มีจุดประสงค์เพื่อความบันเทิงเท่านั้น แม้ว่าข้อมูลที่ให้ไว้ใน inrisedevelopment.com จะสามารถใช้ได้กับผู้เขียนตามประสบการณ์ของพวกเขา แต่ความคาดหวังเดียวกันนี้จะไม่สามารถถ่ายโอนไปยังบุคคลอื่นได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผู้เขียนที่มีส่วนร่วมใน inrisedevelopment.com ไม่ได้รับการรับรองในลักษณะใด ๆ เพื่อให้คำแนะนำหรือการดูแลสุขภาพและไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับบุคคลที่ละเลยข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้ นอกจากนี้ความคิดเห็นทั้งหมดที่ส่งไปยัง inrisedevelopment.com มีจุดประสงค์เพื่อความบันเทิงแม้ว่าจะมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของแนวคิดที่สมเหตุสมผลก็ตาม ไม่ควรปฏิบัติตามคำแนะนำแนวคิดหรือข้อความใด ๆ ใน inrisedevelopment.com อย่างแน่นอนไม่ว่าจะแสดงในบริบทใดก็ตามนอกจากนี้เราขอแนะนำให้ใช้ดุลยพินิจของผู้ใช้อย่างเหมาะสมเสมอเมื่อดูเว็บไซต์หรือบล็อกใด ๆ บนอินเทอร์เน็ต ดูการเปิดเผยการปฏิเสธความรับผิดชอบนโยบายความเป็นส่วนตัวและเอกสารข้อมูล / กฎหมายอื่น ๆ เสมอก่อนดำเนินการต่อ